Češka Republika

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Češka Republika
Položaj: centralna Europa
Glavni grad: Prag
Službeni jezik: Češki
Političko uređenje: parlamentarna demokracija
Površina ukupno: 78.867 km²
Stanovništvo: 10.703.446 (podatak iz 2021.)
Valuta: Češka kruna (CZK)

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990– 2021)

POKAZATELJ1990.2000.2010.2015.2016.2017.2018.2019.2020.2021.
Stanovništvo, ukupno10.333.355,0010.255.063,0010.474.410,0010.546.059,0010.566.332,0010.594.438,0010.629.928,0010.671.870,0010.697.858,0010.703.446,00
BND, PPP (USD)131.419.297.499,26166.495.876.725,92292.047.164.409,84357.503.876.184,69381.420.338.169,85411.327.867.894,58437.267.328.659,81457.257.664.449,27445.116.746.875,78473.743.687.165,78
BND po glavi stanovnika, PPP (USD)..15.920,0025.790,0031.570,0033.660,0036.630,0038.880,0040.260,0040.260,0042.560,00
BDP (USD)40.728.950.704,6261.828.166.496,09209.069.940.963,18188.033.050.459,88196.272.068.576,34218.628.940.951,68248.950.103.352,14252.498.032.247,16245.339.322.066,76282.340.849.856,61
BDP po glavi stanovnika (USD)3.941,506.029,0419.960,0717.829,7018.575,2320.636,2023.419,7423.660,1522.933,5026.378,50
Rast BDP (godišnji) %..4,002,435,392,545,173,203,03-5,803,34
Bilans tekućeg računa (USD)..-2.689.755.313,84-7.351.204.483,71845.256.960,753.462.558.729,342.960.666.451,911.259.692.069,46898.074.466,884.967.256.072,57-2.281.886.745,40
Bilans tekućeg računa (% BDP)..-4,35-3,520,451,761,350,510,362,02-0,81
Izvoz roba i usluga (% BDP)32,9248,0965,5480,5679,1179,0376,9673,8970,9972,58
Uvoz roba i usluga (% BDP)30,5749,9662,4974,6271,4871,5171,0267,9064,1669,53
Inflacija (godišnja)  %..3,781,470,310,682,452,152,853,163,84
SDI (USD)..4.987.079.129,2610.167.834.374,821.699.914.616,6010.850.612.308,2111.234.740.946,098.324.668.391,4710.752.120.870,778.515.481.807,57..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dan)....32,0030,5024,5024,5024,5024,50....

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane 2021.

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo):
Tercijalni (usluge):

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Češke Republike, 2021. godina

 •  Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Češke Republike (1,95 %);
 • Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Češke Republike iznosi (31,21 %);
 • Tercijalni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a iznosi (57,72 %).

 Glavne grane primarnog sektora: šumarstvo, ratarstvo i stočarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: energetika, rudarstvo, metalna industrija, mašinska i elektro industrija, auto industrija, te kemijska industrija.

Glavne grane tercijalnog sektora: turizam, trgovina, transport, telekomunikacije.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 227,16 mlrd.USD (2021.)
Glavne grupe proizvoda u izvozu Češke Republike: mašine, mehanički uređaji, bojleri i dijelovi (18,97 %); el.mašine, oprema, njihovi dijelovi (18,53 %); vozila – osim tračnih (17,98 %); plastika i proizvodi od plastike (3,75 %); proizvodi od željeza i čelika (3,49 %); željezo i čelik (2,61 %); namještaj, nosači i madraci (2,56 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (2,22 %); optički, fotografski, kinematografski i precizni mjerni instrumenti (2,11 %); te igračke, igre, sportski rekviziti i njihovi dijelovi (1,99 %). Ostale grupe proizvoda čine (25,79 %) ukupnog izvoza Češke Republike u 2021. godini.
Izvor: Intracen (Trade Map)

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 211,84 mlrd.USD (2021.)
Glavne grupe proizvoda u uvozu Češke Republike: el.mašine, oprema i njihovi dijelovi (19,91 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i dijelovi (17,44 %); vozila – osim tračnih (8,95 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (5,7 %); plastika i proizvodi od plastike (5,32 %); željezo i čelik (3,94 %); farmaceutski proizvodi (3,44 %); proizvodi od željeza i čelika (2,66 %); optički, fotografski, kinematografski i mjerni uređaji (2,28 %); te namještaj, nosači i madraci (1,92 %).
Ostale grupe proizvoda čine (28,44 %) ukupnog uvoza Češke Republike u 2021. godini.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Češka Republika je članica većeg broja organizacija / institucija / asocijacija od kojih navodimo nekolicinu kako slijedi u tekstu ispod:

CE, CEI, EBRD, EU, FAO, IAEA, IBRD, ICC (nacionalni odbori), IFC, ILO, IMF, NATO, OECD, OSCE, Schengen Convention, UN, UNESCO, UNHCR, WCO, WHO, WTO i dr.

Internet domain: .cz
Telefonski kod: +420

Glavni izvozni partneri / 2021 / %
 • Njemačka
 • Slovačka
 • Poljska
 • Francuska
 • Austrija
 • Italija
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Holandija
 • Mađarska
 • Španija
 • Ostale zemlje

Na Listi zemalja – uvoznica iz Češke Republike, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 75 čeških partnera u 2021. godini.

Glavni uvozni partneri / 2021 / %
 • Njemačka
 • Kina
 • Poljska
 • Slovačka
 • Italija
 • Ruska Federacija
 • Francuska
 • Austrija
 • Holandija
 • Mađarska
 • Ostale zemlje

Na Listi zemalja – izvoznica u Češku Republiku, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 75 čeških partnera u 2021. godini.

 Izvor:       Intracen (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Poreska struktura

PDV se primjenjuje na prodaju roba, pružanje usluga i uvoz. Porez na dodatu vrijednost ima standardnu stopu od 21%, dok niže stope PDV-a iznose 10 % i 15 %.

 Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2020.)

 Prosječna carina vezana za sve proizvode (MFN režim) iznosi 4,32 %;
Prosječna carina vezana za poljoprivredne proizvode (MFN režim) iznosi 5,58 %;
Prosječna carina vezana za industrijske proizvode (MFN režim) iznosi 3,96 %.

Dokumenti potrebni za izvoz

 Komercijalna faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti (dokument koji se mora predočiti carinskim organima kada vrijednost robe prelazi 20.000 EUR), specifikacija robe, certifikat kvalitete, certifikat o porijeklu robe, otpremnica, pakirna lista, transportna dokumentacija, polica osiguranja, te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarno i fito-sanitarna uvjerenja. (Više informacija).

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Češkom Republikom u KM

POKAZATELJ2017.2018.2019.2020.2021.
IZVOZ (KM)177.422.355,73216.494.808,71181.402.260,16138.806.175,69180.086.105,24
UVOZ (KM)281.168.682,86287.852.008,67285.543.983,54238.725.669,15273.098.427,68
OBIM (KM)458.591.038,59504.346.817,38466.946.243,70377.531.844,84453.184.532,92
SALDO (KM)-103.746.327,13-71.357.199,96-104.141.723,38-99.919.493,46-93.012.322,44
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)63,1075,2163,5358,1465,94

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u izvozu  Bosne i Hercegovine u Češku Republiku, 2021. godina 

Tarifni brojOpis tarifnog brojaUdio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u Češku Republiku, 2021.
9306Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slična …12,73%
9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), …11,34%
9403Ostali namještaj i njegovi dijelovi: …10,50%
8544Izolovana žica …8,18%
8708Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih …7,03%
8421Centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje; …3,92%
2804Vodonik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostali …3,74%
2706Katran dobijen destilacijom kamenog, mrkog ugljena …3,71%
7308Konstrukcije …3,32%
2106Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti niti …3,19%
Ostali32,34%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

 Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Češke Republike, 2021. godina 

Tarifni brojOpis tarifnog brojaUdio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu Bosne i Hercegovine iz Češke Republike, 2021.
8703Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom …12,64%
4403Neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno …4,21%
7409Bakrene ploče, limovi i trake, debljine veće od …3,71%
7419Ostali proizvodi od bakra: …3,12%
3402Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna) …2,95%
2701Kameni ugalj; briketi i slična kruta goriva od …2,90%
2106Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti niti …2,13%
2711Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljenvodonici: …2,12%
8703Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom …1,66%
4403Neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno …1,58%
 Ostali62,97%

 Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi

Bosna i Hercegovina je potpisala Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa    Republikom Češkom i Sporazum o unapređenju i zaštiti ulaganja – Odluka o ratifikaciji Sporazuma.

Također, potpisan je i Sporazum o ekonomskoj suradnji između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva industrije i trgovine Češke Republike (Odluka o ratifikaciji Sporazuma), a više informacija o sporazumima između dvije države možete naći na web stranici Ministarstva vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina je 16. juna 2008. godine sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BIH i EU. U skladu sa SSP-om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine.

 1. godine, potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine (s jedne strane) i Evropskih zajednica i njihovih država članica (s druge strane).

Detaljan pregled odnosa između Europske unije i Bosne i Hercegovine možete preuzeti OVDJE.

Izvor:      Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine

Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Korisne adrese i kontakt podaci

 1. World Bank (OPEN DATA)
 2. Ambasada Češke Republike u Bosni i Hercegovini (INFO-LINK)
 3. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova (LINK)
 4. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa (LINK)
 5. Bosna i Hercegovina – Agencija za promociju stranih ulaganja (LINK)
 6. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (LINK)

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv za posjetu sajmu HOLZMESSE u Klagenfurtu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Klagenfurtskim Sajmom i Ustanovom WMTA Banja Luka (partner Klagenfurtskog sajma u Bosni i Hercegovini) poziva sva zainteresovana preduzeća iz drvoprerađivačke industrije (gradnja drvetom, stolarstvo, drveni objekti, EE, Biomasa, podovi, stolarija, transport i logistika, primarna prerada) i šumarstva da posjete Međunarodni stručni sajam drvo i gradnja – HOLZMESSE

   2022-08-15
  • Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH na sajmu BIOFACH 2022.

   Danas je Nirnbergu, Savezna Republika Njemačka, svečano otvoren najveći svjetski sajam organskih proizvoda – BIOFACH 2022, koji će trajati do 29.07.2022. godine. Ove godine na sajmu izlaže 2.900 izlagača i očekuje se više od 55 hiljada posjetitelja. Osmu godinu za redom Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira kolektivni nastup bh. proizvođača iz sektora ljekovitog i

   2022-07-26
  • Kompanije iz BiH izlažu na sajmu Eurosatory’22, 13-17.06.2022., Pariz, Francuska

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira nastup bh. kompanija iz oblasti namjenske industrije na sajmu Eurosatory’22, koji se održava u periodu od 13-17.06.2022. u Parizu, Francuska. Sajam Eurosatory predstavlja jedan od vodećih svjetskih sajmova namjenske industrije. Sajam se održava još od 1967. godine, svake dvije godine. Ove godine na sajamskoj površini od 81.300 m2 predstavit

   2022-06-14
  • Poziv za učešće na Poslovnim susretima i prezentaciji poljskih ekoloških tehnologija za prečišćavanje voda, male hidroelektrane i upravljanje opasnim materijama, Sarajevo, 29.06.2022.

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u suradnji sa Ambasadom Republike Poljske u Sarajevu, organizira Poslovne susrete i prezentaciju poljskih ekoloških tehnologija za prečišćavanje voda, male hidroelektrane i upravljanje opasnim materijama, koji će se održati 29.06.2022 u VTK/STK BiH, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo, prema priloženom Programu. Na prezentaciji će biti predstavljen projekat „GreenEvo – Green Technology

   2022-06-14