Izrael

Službeni naziv zemlje: Izrael
Položaj: zapadna Azija
Glavni grad: Tel Aviv / Jeruzalem (*podjeljeno mišljenje po ovom pitanju)
Službeni jezik: hebrejski
Političko uređenje: unitarna parlamentarna republika
Površina ukupno:  20.770–22.072 km2 (*podijeljeno mišljenje)
Stanovništvo: 8.882.800 (*podatak iz 2018.)
Valuta: izraelski shekel (ILS)
Telefonski kod zemlje: (+972)
Internet domena: .il

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

POKAZATELJ1990.2000.2010.2015.2016.2017.2018.
Stanovništvo, ukupno4.660.000,006.289.000,007.623.600,008.380.100,008.546.000,008.713.300,008.882.800,00
BND, PPP (mlrd. USD)68,16147,01215,95294,41317,25335,23354,82
BND po glavi stan., PPP (USD)14.630,0023.380,0028.330,0035.130,0037.120,0038.470,0039.940,00
BDP (mlrd. USD)59,01132,34234,00299,81318,95353,25370,59
BDP po glavi stan. (USD)12.663,3621.043,5730.693,5935.776,8037.321,6240.541,8641.715,03
Rast realnog BDP (% promjene)7,327,465,602,293,983,543,45
Bilans tekućeg računa (mlrd. USD)0,16-2,068,0915,4311,228,199,28
Bilans tekućeg računa (% BDP)0,28-1,553,465,153,522,322,50
Izvoz (% BDP)29,7035,5734,7231,2129,6928,6829,45
Uvoz (% BDP)34,6335,6632,8528,1828,1127,5229,02
Inflacija (% promjene)17,201,052,71-0,63-0,540,240,81
SDI (mil. USD)151,008.047,506.984,7011.336,2011.988,0018.168,9020.788,60
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani)....18,0012,0011,0011,0011,00

 

Najznačajnije industrijske grane

Sektor poljoprivrede
Industrijski sektor
Sektor usluga

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Izraela, 2018.godine:

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Izraela iznosi (1,14%);
 • Sekundarni (industrija uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Izraela iznosi (19,42%);
 • Tercijarni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Izraela iznosi (69,77%).

 Glavne grane primarnog sektora: uzgoj poljoprivrednih ratarskih, voćarskih i povrtlarskih kultura (osim žitarica).

 Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: prehrambena industrija, kemijska industrija, tekstilna industrija, mašinska industrija, te energetika (prirodni plina).

Glavne grane tercijarnog (uslužnog) sektora:  trgovina, transport, telekomunikacije, turizam i sl.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Izraela, u 2019.godini, iznosio je: 58,45 milijardi USD. Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom izvozu Izraela sa svijetom, su: prirodni ili kultivisani biseri, drago kamenje i sl. (20,13%), električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (13,72%), optički, fotografski, kinematografski, precizni mjerni uređaji (9,38%), bojleri, mašine, mehanički uređaji i njihovi dijelovi (8,57%), organske kemikalije (7,39%), farmaceutski proizvodi (5,67%), mješoviti kemijski proizvodi (5,06%), plastika i proizvodi od plastike (4,74%), avioni, letjelice i njihovi dijelovi (4,2%), te mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (2,47%). Ostali proizvodi čine (18,67%).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Izraela, u 2019.godini, iznosio je: 76,49 milijardi USD. Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom uvozu Izraela iz svijeta, su: bojleri, mašine, mehanički uređaji i njihovi dijelovi (12,35%), mineralna goriva ulja i proizvodi njihove destilacije (12,15%), električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (10,63%), vozila osim tračnih i njihovi dijelovi (9,15%), prirodni i kultivisani biseri, drago i poludrago kamenje (6,65%), optički, kinematografski, precizni mjerni uređaji (3,61%), farmaceutski proizvodi (3,61%), plastika i proizvodi od plastike (3,54%), avioni i njihovi dijelovi (2,73%), te željezo i čelik (2,08%). Ostali proizvodi sudjeluju sa (33,5%).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Izrael je član mnogih multilateralnim organzacija, kao što su: EBRD, FAO, IBRD, ICC (nacionalni komiteti), IFC, IMF, OECD, OSCE (partner), UN, UNESCO, WCO, WTO i sl.

Telefonski kod zemlje: (+972)

Internet domena: .il

Izvor: Ministarstvo ekonomije i industrije Izraela

Glavni izvozni partneri / 2019/ %
 • SAD
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Kina
 • Hong Kong Kina
 • Holandija
 • Indija
 • Turska
 • Njemačka
 • Belgija
 • Francuska
 • Ostale zemlje
Glavni uvozni partneri / 2019 / %
 • SAD
 • Kina
 • Turska
 • Rusija
 • Njemačka
 • Italija
 • Japan
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Belgija
 • Indija
 • Ostale države

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gornje skupine izvoznih zemalja: 101.mjesto.

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gornje skupine uvoznih zemalja: 86.mjesto.

Izvor: Intracen.org (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV U IZRAELU

Standardna stopa PDV- a u Izraelu iznosila je 17%, u 2019.godini. Ova stopa primjenjuje se na svu robu i usluge koje nisu predmet izuzeća od PDV-a.

Izuzeće od plaćanja PDV-a u Izraelu odnosi se na slijedeće:

 • domaće letove u Izraelu;
 • domaća krstarenja u Izraelu;
 • domaće ture automobilom / autobusom;
 • iznajmljivanje privatnog motornog vozila za vožnju;
 • prihod od izvoza i prodaje svježeg voća i povrća;
 • usluge dostupne u hotelu, uključujući pranje rublja, korištenje sauna, korištenje sportskih i zdravstvenih ustanova, posluženje u sobi i srodne hotelske usluge za goste hotela;
 • hospitalizacija u bolnici.

CARINE I CARINSKA DOKUMENTACIJA

Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi (4,58%) u 2017.godini;

Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN, iznosi (8,28%)u 2017.godini;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi (3,3%) u 2017.godini.

 Akcize se plaćaju na proizvode kao što su:  benzin i dizel gorivo koje se koristi za prijevoz, duhan, alkohol i sl.

 Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Potrebna carinska dokumentacija je slijedeća:

 • Teretnica;
 • Faktura (pošiljatelj proizvoda odgovoran je za dostavu računa);
 • Preferencijalni dokumenti kojima se odobrava izuzeće ili snižavaju carine na temelju trgovinskog sporazuma između Izraela i zemlje izvora;
 • Potvrde i licence (u slučaju da su zakonom propisani uvjeti za uvoz proizvoda). 

Tehnički zahtjevi tržišta i restrikcije uvoza

Spomenuti zahtjevi tržišta odnose se na sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i sl.

Restrikcije uvoza u Izrael odnose se na:

 • vino, alkoholna pića i sok od grožđa s netočnim ili pogrešnim geografskim oznakama;
 • proizvodi od bijelog ili žutog fosfora;
 • neprimjereni filmovi;
 • novčanice ili kovanice koje su zakonito sredstvo plaćanja u bilo kojoj zemlji;
 • ulaznice ili reklamni predmeti za lutriju ili kockanje;
 • prazan obrazac fakture o prodaji;
 • faktura za robu iz stranih zemalja;
 • rabljene vrećice za pakiranje biljnog materijala;
 • noževi, sječivi, koplja i mačevi s nazubljenim bodom ili oštrim nožem;
 • razarajući instrumenti laserskih mjerila brzine;
 • vatreno oružje nalik na olovku, pištolje, predmete aktivirane plinom, itd.;
 • spremnik nervnog plina nalik pištolju;
 • igre na sreću ili njihov dio kako je definirano u kaznenom zakoniku;
 • roba svih vrsta koja sadrži lažni komercijalni opis;
 • poštanska pakovanja koja sadrže živa bića poput gmizavaca, eksploziva, zapaljivih materijala i ostali opasni paketi;
 • rabljena oprema za uzgoj pčela;
 • roba koja se može upotrijebiti kao alati za pripremu ili konzumiranje opasnih droga kako je definirano u „opasna narudžba lijekova“;
 • roba koja se može koristiti za podsticanje nasilja, terora ili sl.aktivnosti.

SPORAZUMI

Kada je riječ o odnosima Bosna i Hercegovina sa Izraelom u okviru međunarodne suradnje, Bosna i Hercegovina preuzela je bilateralne sporazume potpisane između bivše SFRJ i Izraela. Informacija o spomenutim sporazumima kao i njihovom statusu dostupna je na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (Pregled sporazuma).

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Izraelom

                                                 KM

 2015.2016.2017.2018.2019.
IZVOZ3.910.417,605.218.304,104.287.664,755.162.727,473.717.596,96
UVOZ1.363.022,553.795.548,542.825.301,842.278.980,212.588.319,84
OBIM5.273.440,159.013.852,647.112.966,597.441.707,686.305.916,80
SALDO2.547.395,051.422.755,561.462.362,912.883.747,261.129.277,12
POKRIVENOST 286,89%137,48%151,76%226,54%143,63%

 

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Izraelu, u 2019.godini; su:  

 • ostali namještaj i njegovi dijelovi (46,87%);
 • mašine za rublje za kućanstvo i praonice (8,61%);
 • ostale soli anorganskih kiselina (8,35%);
 • drvo obrađeno po dužini piljenjem (8,08%);
 • sporogorući štapini, detonirajući štapini (7,47%);
 • kišobrani i suncobrani (5,88%);
 • preparati koji se koriste za prehranu životinja (4,03%);
 • sjedala – osim onih iz tarifnog broja 9402 (3,15%);
 • dijelovi iz tarifnog broja 8503 (2,33%);
 • cerade, nadstrešnice i vanjski platneni zastori (1,56%);
 • ostali proizvodi (3,67%).

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Izraela, u 2019.godini, su:

 • slavine, ventili i slični uređaji za cjevovode (12,12%);
 • ostale ploče, listovi furnira, folije i vrpce (10,36%);
 • električni aparati za žičanu telefoniju i telegrafi (7,80%);
 • instrumenti, aparati i mašine za mjerenje (7,18%);
 • preparati za kosu (6,84%);
 • mjerila potrošnje ili proizvodnje plina (6,10%);
 • štampane knjige, brošure i letci (6,07%);
 • nove vanjske, pneumatske gume (3,35%);
 • farmaceutski proizvodi (3,23%);
 • table, ploče, pultovi, stolovi, ormari i sl. (2,95%);
 • ostali proizvodi (34%).

Izvor: Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Ambasada Izraela
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
Agencija za promociju stranih ulaganja Bosne i Hercegovine
Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.