Jordan

Službeni naziv zemlje: Hašemitska Kraljevina Jordan
Položaj: zapadna Azija
Glavni grad: Aman
Službeni jezik:  arapski
Političko uređenje:  unitarna parlamentarna ustavna monarhija
Površina ukupno:  89.342 km2
Stanovništvo: 9.956.011 (podatak iz 2018.)
Valuta: jordanski dinar (JOD)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

POKAZATELJ1990.2000.2010.2015.2016.2017.2018.
Stanovništvo, ukupno3.565.890,005.122.493,007.261.539,009.266.575,009.551.467,009.779.173,009.956.011,00
BND, PPP (mlrd.USD)13,9630,1467,0483,2786,1889,9293,93
BND po glavi stan., PPP (USD)3.910,005.880,009.230,008.990,009.020,009.190,009.430,00
BDP (mlrd.USD)4,168,5826,8038,0439,2040,7142,23
BDP po glavi stan. (USD)1.166,611.674,833.690,114.105,454.103,734.162,824.241,79
Realan rast BDP (% promjene)0,974,252,312,392,002,121,94
Bilans tekućeg računa (mlrd. USD)-0,230,03-1,88-3,41-3,69-4,30-2,85
Bilans tekućeg računa (% BDP)-5,460,32-7,02-8,95-9,41-10,57-6,75
Izvoz (% BDP)59,8441,2547,5937,0734,6635,1235,64
Uvoz (% BDP)89,6267,5668,0859,6555,4056,3554,56
Inflacija (% promjene)16,190,674,84-0,88-0,783,324,46
SDI (mil.USD)37,65913,261.688,391.600,281.552,962.029,72949,86
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani)....12,5012,5012,5012,5012,50

 

Najznačajnije industrijske grane

Sektor poljoprivrede
Industrijski sektor
Sektor usluga

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Jordana, 2018.godine:

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Jordana iznosi (5,63%);
 • Sekundarni (industrija uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Jordana iznosi (27,58%);
 • Tercijarni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Jordana iznosi (61,84%).

 Glavne grane primarnog sektora: voćarstvo, povrtlarstvo i stočarstvo.

 Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: rudarstvo, građevinarstvo, energetika, kemijska industrija, tekstilna industrija, farmaceutska industrija i sl.

Glavne grane tercijarnog (uslužnog) sektora: transport i turizam.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Jordana u 2019.godini (procjena ITC-a) iznosio je: 6,04 milijardi USD. Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom izvozu Jordana sa svijetom, su: odjevni predmeti – pleteni i kukičani (26,55%), anorganske kemikalije (14,22%), umjetna gnojiva (10,97%), odjevni predmeti – nepleteni i nekukičani (8,84%), soli, sulfati, kamen, kreč, cement (6,06%), farmaceutski proizvodi (4,94%), organske kemikalije (4,24%), prirodni ili kultivisani biseri, drago i poludrago kamenje, plemeniti metali (2,94%), razni proizvodi – neklasificirani (2,01%), te mineralna goriva i ulja i proizvodi njihove destilacije (1,91%). Ostali proizvodi sudjeluju sa (17,32%).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Jordana u 2019.godini (procjena ITC-a) iznosio je: 15,98 milijardi USD. Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom uvozu Jordana iz svijeta, su: vozila – osim tračnih (12,48%), bojleri, mašine, mehanički uređaji i sl. (8,14%), el.mašine, oprema i njihovi dijelovi (7%), mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (5,74%), plastika i njihovi proizvodi (4,95%), farmaceutski proizvodi (3,82%), pletene ili kukičane tkanine (3,65%), žitarice (3,62%), optički, fotografski, kinematografski i precizni mjerni uređaji (2,28%), te razni proizvodi – neklasificirani (2,07%). Ostali proizvodi sudjeluju sa (46,25%).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Hašemitska Kraljevina Jordan  je članica mnogih multilateralnim organizacija, kao što su: UN, Arapska Liga, Arapsko Vijeće, EBRD, FAO, IBRD, ICC, IFC, IFAD, ILO, IDB, IMF, ISO, OSCE, UNESCO, UNHCR, WCO, WTO, te mnoge druge.

Telefonski kod zemlje: (+962)

Internet domena: .jo

Glavni izvozni partneri / 2018/ %
 • SAD
 • Saudijska Arabija
 • Irak
 • Indija
 • UAE
 • Kuvajt
 • Palestina
 • Katar
 • Egipat
 • Indonezija
 • Ostale zemlje
Glavni uvozni partneri / 2018 / %
 • Saudijska Arabija
 • Kina
 • SAD
 • Njemačka
 • UAE
 • Turska
 • Italija
 • Indija
 • Egipat
 • Francuska
 • Ostale države

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gornje skupine izvoznih  zemalja: 81.mjesto.

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gornje skupine uvoznih zemalja:    78.mjesto.

 Izvor: Intracen.org (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV U JORDANU

 Standardna stopa PDV- a u Jordanu iznosi (16%). Primjenjuje se na svu robu i usluge koje nisu predmet snižene stope PDV-a od (8%).

CARINE I CARINSKA DOKUMENTACIJA

Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi (10,18%) u 2017.godini;

Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN, iznosi  (13,66 %) u 2017.godini;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi (8,95%) u 2017.godini.

Akcize se primjenjuju na duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva i ulja, automobile i dr.

Dokumenti potrebni za uvoz proizvoda u Jordan su: teretnica za uvoz koji dolazi preko luke Aqaba,  zračna teretnica za proizvode uvezene zračnim putem ili prijevoznička potvrda za robu koja je prešla kopnenim putem, deklaracija o tranzitu za robu koja je prolazila arapske zemlje koje nisu susjedi Jordana, faktura koja prikazuje količinu, vrstu i broj robe, kao i njihovu težinu, vrijednost i nazive kupca i prodavatelja, potvrda o podrijetlu, izjava o vrijednosti za robu čija vrijednost prelazi 2 000 JD, izlazna dozvola za robu skladištenu u slobodnim zonama. Jordan koristi sustav jedinstvenog administrativnog dokumenta (Single Administrative Document – SAD).

Izvor: World Bank (World Development Indicators), ITC, FITA

 Tehnički zahtjevi tržišta i restrikcije uvoza

Spomenuti zahtjevi tržišta odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i sl.

Količinska ograničenja vezana su za uvoz određene proizvodne robe i zabranjen je uvoz rajčice, svježeg mlijeka, mineralne vode, kuhinjske soli i plastičnog otpada.

Trgovina i promet šećerom, pšenicom, brašnom, rižom, mlijekom u prahu, cigarilosima, smrznutom piletinom, lećom i maslinovim uljem u nadležnosti je države.

Također, neophodna je dozvola za uvoz voća, povrća, određenih kemikalija, lijekova, nekih prehrambenih proizvoda i telekomunikacijske opreme.

 Izvor: ITC, FITA

SPORAZUMI

Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine sa Hašemitskom Kraljevinom Jordon, 2006.godine, potpisalo je Sporazum o zračnom prometu u Amanu. Sporazum je ratificiran 27.12.2006.godine.

Bosna i Hercegovina, također, preuzela je sporazume potpisane između bivše SFRJ i Hašemitske Kraljevine Jordan, kao i Sporazum Republike Bosne i Hercegovine sa Hašemitskom Kraljevinom Jordan. (Pregled sporazuma).

Kada je riječ o bilateralnim trgovinskim odnosima Bosne i Hercegovine sa Hašemitskom Kraljevinom Jordan, potpisan je Sporazum o recipročnom unapređenju i zaštiti investicija, te je donesena i Odluka o ratifikaciji Trgovinskog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hašemitske Kraljevine Jordan.

Više informacija o gore navedenoj suradnji dostupno je na web stranicama Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Jordanom

                                                 KM

2015.2016.2017.2018.2019.
IZVOZ4.850.489,154.372.518,05706.552,132.568.459,182.095.363,47
UVOZ994.513,872.636.257,432.215.035,812.192.746,662.114.212,21
OBIM5.845.003,027.008.775,482.921.587,944.761.205,844.209.575,68
SALDO3.855.975,281.736.260,62-1.508.483,68375.712,52-18.848,74
POKRIVENOST487,72%165,86%31,90%117,13%99,11%

 

Vodećih 5 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Jordan, u 2019.godini, su:

 • drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem i sl. (52,61%);
 • karbonati, peroksikarbonati i sl. (23,54%);
 • vučna vozila – osim iz tarifnog broja 8709 (14,45%);
 • jabuke, kruške i dunje, svježe (4,71%);
 • motorna vozila za prijevoz robe (2,8%);
 • ostali proizvodi (1,89%).

Vodećih 5 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Jordana, u 2019.godini, su:

 • lijekovi – osim tarifnog broja 3002 (76,22%);
 • heterociklična jedinjenja (8,5%);
 • datule, smokve, ananas, avokado, guava, mango i sl. (6,75%);
 • cijevi, crijeva i pribor za njih (4,97%);
 • proizvodi za uljepšavane i šminkanje (1,56%);
 • ostali proizvodi (2%).

 

Korisne adrese

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Ambasada Hašemitske Kraljevine Jordan

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Agencija za promociju stranih ulaganja Bosne i Hercegovine

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.