Katar

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Država Katar
Položaj: zapadna Azija
Glavni grad: Doha
Službeni jezik: arapski
Političko uređenje: monarhija
Površina ukupno: 11.586 km²
Stanovništvo:2.781.677 (*podatak iz 2018.)
Valuta: katarski rijal (QAR)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

POKAZATELJ1990.2000.2010.2015.2016.2017.2018.
Stanovništvo, ukupno476.278,00592.468,001.856.327,002.565.710,002.654.374,002.724.724,002.781.677,00
BND, PPP (mlrd. USD)..47,03195,59310,69325,61338,67346,08
BND, PPP po glavi stan. (USD)..79.380,00105.360,00121.090,00122.670,00124.300,00124.410,00
BDP (mlrd. USD)7,3617,76125,12161,74151,73166,93191,36
BDP po glavi stan. (USD)15.454,0829.976,1267.403,1663.039,0257.163,0661.264,4068.793,78
Rast realnog BDP (% promjene)....19,593,662,131,581,49
Bilans tekućeg računa (mlrd.USD)......13,75-8,276,4316,65
Bilans tekućeg računa (% BDP)......8,50-5,453,858,70
Izvoz (% BDP)..67,2862,3257,0647,7151,0453,60
Uvoz (% BDP)..22,3323,7536,6541,8337,2634,39
Inflacija (% promjene)3,001,65-2,431,812,680,390,26
SDI  (mil.USD)4,88251,604.670,331.070,88773,90985,99-2.186,26
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani)....10,709,709,709,708,70

Najznačajnije industrijske grane

Sektor poljoprivrede
Industrijski sektor
Sektor usluga

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Katara, u 2018.godine:

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Katara iznosi (0,18%);
 • Sekundarni (industrija uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Katara iznosi (61,06%);
 • Tercijarni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Katara iznosi (42,67%).

Glavne grane primarnog sektora: ribarstvo i koštuničavi plodovi.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: naftna i kemijska industrija, energetika, građevinarsto, te metalna industrija.

Glavne grane tercijalnog (uslužnog) sektora: financije, trgovina, turizam, transport i komunikacije.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Katara, u 2019.godini, iznosio je: 69,85 milijardi USD.
Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom izvozu Katara sa svijetom, su: mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (86,5%), plastika i proizvodi od plastike (2,49%), umjetna gnojiva (2,09%), aluminij i proizvodi od aluminija (1,93%), organske kemikalije (1,63%), razni proizvodi – neklasificirani drugdje (1,24%), anorganske kemikalije (1,07%), željezo i čelik (1%), prirodni i kultivisani biseri, poludrago i drago kamenje (0,69%),te soli, sulfati, kamen, i sl.(0,36%). Ostali proizvodi u izvozu Katara sudjeluju sa (1%).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Katara, u 2019.godini, iznosio je: 31,36 milijardi USD.
Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom uvozu Katara iz svijeta, su: avioni, letjelice i njihovi dijelovi (19,83%), mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (14,17%), električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (12,07%), prirodni ili kultivisani biseri, poludrago i drago kamenje (6,72%), vozila – osim tračnih i njihovi dijelovi (6,51%), proizvodi od željeza i čelika (4,45%), namještaj, madraci i sl. (2,38%), mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (2,37%), optički, fotografski, kinematografski i ostali precizni mjerni uređaji (2,3%), te plastika i proizvodi od plastike (1,65%). Ostali proizvodi u uvozu Katara učestvuju sa (27,55%).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Država Katar  je član mnogih multilateralnim organizacija, kao što su: UN, UNICEF, UNESCO, OPEC, GCC, Arapska Liga i dr. (Pregled članstva Države Katar u međunarodnim organizacijama).

Telefonski kod zemlje: (+974)

Internet domena: .qa

Glavni izvozni partneri / 2018 / %
 • Japan
 • Republika Koreja
 • Indija
 • Kina
 • Singapur
 • Tajland
 • Pakistan
 • Tajvan-Kineski
 • Italija
 • UAE
 • Ostale zemlje
Glavni uvozni partneri / 2018 / %
 • SAD
 • Kina
 • Indija
 • Njemačka
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Japan
 • Italija
 • Turska
 • Oman
 • Francuska
 • Ostale države

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gornje skupine izvoznih zemalja: 76.mjesto.

Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gornje skupine uvoznih zemalja: 87.mjesto.

Izvor: Intracen.org (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV U KATARU

 Standardna stopa PDV-a u Kataru trebala bi iznositi (5%), međutim u 2019.godini Zakon nije bio u primjeni.  

Akcize u Kataru plaćaju se na robu koja se smatra štetnom po život i zdravlje stanovništa. S tim u vezi akcize u Kataru se plaćaju na duhan i duhanske proizvode, gazirana pića, energetska pića i robe sa specijalnom namjenom.

 Izvor: General Tax Authority of State of Qatar

CARINE I CARINSKA DOKUMENTACIJA

Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi  5,5% u 2018 .godini;

Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN, iznosi  6,34% u 2018.godini;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi 4,64% u 2018.godini.

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

SPORAZUMI

Bosna i Hercegovina je sa Državom Katar potpisala niz sporazuma koji su dostupni na web stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Kada je riječ o bilateralnim trgovinskim odnosima, Bosna i Hercegovina je sa Državom Katar potpisala Sporazum o recipročnom unapređenju i zaštiti investicija , te donijela Odluku o ratifikaciji Sporazuma o ekonomskoj, trgovinskoj i tehničkoj suradnji između Bosne i Hercegovine i Države Katar.

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Katarom

                                                 KM

2015.2016.2017.2018.2019.
IZVOZ552.091,20389.260,492.093.937,076.860.329,405.429.448,71
UVOZ172.591,34188.601,27188.601,27188.601,27599.330,96
OBIM724.682,54577.861,762.282.538,347.048.930,676.028.779,67
SALDO379.499,86200.659,221.905.335,806.671.728,134.830.117,75
POKRIVENOST (%)319,88206,391.110,253.637,48905,92

 

Izvoz Bosne i Hercegovine po proizvodima u Katar, 2019.godine

 

TarifaNaziv TarifeUdio proizvoda u ukupnom izvozu BIH u Katar (%)
2710Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala49,39%
8479Mašine i mehanički ueđaji25,39%
2836Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati)6,42%
4407Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem i sl.4,52%
7604Šipke i profili od aluminija2,73%
6601Kišobrani i suncobrani1,35%
3304Proizvodi za uljepšavane i šminkanje1,34%
3809Sredstva za doradu, nosaci boja, sl.0,96%
9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402)0,89%
4401Ogrijevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama0,79%

 * Ostali proizvodi u izvozu Bosne i Hercegovine u Katar sudjeluju sa (6,22%).

Uvoz Bosne i Hercegovine po proizvodima iz Katara, 2019.godine

 

 

TarifaNaziv TarifeUdio proizvoda u ukupnom uvozu BIH iz Katara (%)
8703Osobni automobili i druga motorna vozila71,16%
3926Ostali proizvodi od plastičnh masa20,82%
4407Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem i sl.3,86%
8517Električni aparati za žičnu telefoniju i telegrafi1,35%
7610Konstrukcije od aluminija (osim montažnih zgrada)0,73%
6306Cerade, nadstrešnice i vanjski platneni zastori0,30%
7117Imitacije draguljarskih predmeta0,24%
9404Nosači madraca; oprema za krevete i slični proizvodi0,21%
6301Pokrivači (deke)0,18%
4818Toaletni papir i sličan papir, celulozna vata i sl.0,16%

 *Ostali proizvodi u uvozu Bosne i Hercegovine iz Katara čine (0,99%).

 Izvor: Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

 • Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i HercegovineAmbasada Države Katar u Bosni i HercegoviniMinistarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i HercegovineAgencija za promociju stranih ulaganja Bosne i HercegovineVanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine 

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.