Kretanje uvoza i izvoza specifičnih proizvoda u svijetu

U cilju boljeg informisanja bh. kompanija analizirali smo kretanje izvoza i uvoza  određenog broja specifičnih proizvoda na svjetskom nivou, na koje će ukrajinska kriza imati uticaj u lancu nabavke u budućem periodu.

U navedenoj listi su pobrojani posmatrani specifični proizvodi koji će se istraživati, te njihovi tarifni brojevi.

                                                OpisTarifni broj
☐ Pšenica1001
☐ Brašno1101
☐ Kukuruz1005
☐ Soja1201
☐ Umjetna gnojiva3102
☐ Nafta2709
☐ Naftni plin I hidrokarbonati2711
☐ Plin prirodni2711 11
☐ Željezo sirovo7201
☐ Neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno4403
☐ Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem4407
☐ Listovi furnira i listovi za šperploče4408
☐ Ploče iverice, ploče sa usmjerenim vlaknima (OSB)4410
☐ Ploče vlaknatice od drva ili ostalih ligninskih materijala4411
☐ Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti proizvodi4412
☐ Zgusnuto (sabijeno) drvo u obliku blokova, ploča4413
☐ Čelik (proizvodi od čelika i željeza)73
☐ Aluminij76

Analiza vanjskotrgovinske razmjene pšenice (1001)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza pšenice u 2020. godini iznosila je 44.947.569 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici pšenice su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta pšenice u periodu 2020./2021.
RBIzvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Ruska Federacija7.918.2947.265.989
2.USA6.322.6497.286.648
3.Kanada6.301.2506.647.665
4.Francuska4.540.7494.535.315
5.Ukrajina3.595.472
6.Australija2.712.7367.260.301
7.Argentina2.117.4342.454.059
8.Njemačka2.103.6681.988.697
9.Kazahstan1.137.140
10.Poljska1.045.944
Top 1037.795.336 hilj. USD
Ostale7.152.233 hilj. USD
UKUPNO44.947.569 hilj. USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Pšenica u periodu 2017. – 2021.godina.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza pšenice u 2020. godini iznosila je 48.463.740 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici pšenice su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta pšenice u periodu 2020./2021.
RBUvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Egipat2.693.851
2.Indonezija2.616.037
3.Turska2.334.5102.692.627
4.Kina2.260.233
5.Nigerija2.056.507
6.Italija2.043.025
7.Alžir1.645.847
8.Filipini1.573.208
9.Japan1.525.0351.780.816
10.Maroko1.423.722
Top 1020.171.975 hilj. USD
Ostale28.291.765 hilj. USD
UKUPNO48.463.740 hilj. USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Pšenica u periodu 2017. – 2021.godina.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za brašno (1101)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza  za brašno u 2020. godini iznosila je 4.752.562 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici za brašno su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta za brašno u periodu 2020./2021.
RBIzvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Turska951.0741.106.929
2.Kazahstan489.385
3.Njemačka345.579385.716
4.Uzbekistan218.610
5.Argentina194.275182.788
6.Italija148.169
7.Sjedinjene Američke Države145.938147.056
8.Egipat140.486
9.Indija138.978
10.Belgija121.8921.106.929
Top 10hilj. 2.894.386 USD
Ostalehilj. USD
UKUPNOhilj. 4.752.562 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Brašno u periodu 2017. – 2021.godina.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza brašna u 2020. godini iznosila je  4.712.186   hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici brašna su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta za brašno u periodu 2020./2021.
RBUvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Afganistan562.266
2.Irak453.823
3.Holandija206.526
4.Sjedinjene Američke Države202.087214.042
5.Francuska145.085138.143
6.Bolivija, Višenacionalna Država127.34892.891
7.Jemen116.750
8.Meksiko102.476
9.Ireland99.786116.492
10.Hong Kong, Kina96.66099.894
Top 10hilj. 2.112.807 USD
Ostalehilj. 2.599.379 USD
UKUPNOhilj. 4.712.186 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Brašno u periodu 2017. – 2021.godina“.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za Kukuruz (1005)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza  za kukuruz u 2020. godini iznosila je 36.877.773 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici za kukuruz su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta za kukuruz u periodu 2020./2021.
RBIzvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Sjedinjene Američke Države9.575.47719.112.373
2.Argentina6.078.0008.379.555
3.Brazil5.853.0034.188.846
4.Ukrajina4.883.689
5.Francuska1.719.2451.938.419
6.Rumunija1.225.773
7.mađarska1.015.880
8.Srbija644.611583.733
9.Južna Afrika564.615814.045
10.Bugarska502.766
Top 10hilj. 32.063.059 USD
Ostalehilj. 4.814.714 USD
UKUPNOhilj. 36.877.773   USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Kukuruz u periodu 2017. – 2021.godina“.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza kukuruza u 2020. godini iznosila je  41.003.563 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici kukuruza su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta za Kukuruz u periodu 2020./2021.
RBUvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Japan3.294.9304.723.319
2.Meksiko3.089.723
3.Iran, Islamska Republika2.522.129
4.kina2.490.317
5.Vijetnam2.402.234
6.Koreja, Republika2.370.9223.223.894
7.Egipat1.880.862
8.Španija1.653.4352.193.265
9.Holandija1.289.972
10.Kolumbija1.221.505
Top 10hilj. 22.216.029 USD
Ostalehilj. 18.787.534 USD
UKUPNOhilj. 41.003.563 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: „Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Kukuruz u periodu 2017. – 2021.godina“.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za Soju (1201)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza  za soju u 2020. godini iznosila je 64.012.022 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici za soju su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta za soju u periodu 2020./2021.
RBIzvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Brazil28.564.14738.638.731
2.Sjedinjene Američke Države25.590.17527.522.855
3.Argentina2.343.1232.232.125
4.Paragvaj2.146.5502.975.124
5.Kanada1.931.2442.400.567
6.Urugvaj753.781
7.Ukrajina690.136
8.Holandija447.954
9.Ruska Federacija415.348407.712
10.Hrvatska115.607
Top 10hilj. 62.998.065 USD
Ostalehilj. 1.013.957 USD
UKUPNOhilj. 64.012.022 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Soja u periodu 2017. – 2021.godina.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza Soje u 2020. godini iznosila je  68.010.435 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici Soje su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta za  Soju u periodu 2020./2021.
RBUvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Kina39.528.004
2.Meksiko2.225.842
3.Argentina1.982.3702.623.687
4.Holandija1.743.208
5.Tajland1.614.4612.263.445
6.Egipat1.600.286
7.Njemačka1.575.1121.938.994
8.Japan1.491.2982.067.904
9.Španija1.288.9642.033.422
10.Turska1.206.0531.464.087
Top 10hilj. 54.255.598 USD
Ostalehilj. 13.754.837 USD
UKUPNOhilj. 68.010.435 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Soja u periodu 2017. – 2021.godina“.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene umjetnih gnojiva (3102)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza umjetnih gnojiva  u 2020. godini iznosila je 21.675.694  hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici umjetnih gnojiva su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta umjetnih gnojiva u periodu 22020./2021.
RBIzvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Kina2.611.150
2.Ruska Federacija2.484.5764.468.582
3.Katar1.319.861
4.Saudijska Arabija1.155.957
5.Oman1.130.529
6.Holandija1.091.502
7.Egipat939.234
8.Alžir904.760
9.Belgija867.416
10.Iran, Islamska Republika705.548
Top 10hilj. 13.210.533 USD
Ostalehilj. 8.465.161. USD
UKUPNOhilj. 21.675.694   USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Umjetna gnojiva u periodu 2017. – 2021.godina.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza umjetnih gnojiva u 2020. godini iznosila je  23.806.562  hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici umjetnih gnojiva su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta umjetnih gnojiva u periodu 2020./2021.
RBUvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Indija3.047.109
2.Brazil2.502.4974.375.023
3.Sjedinjene Američke Države1.999.2753.925.069
4.Francuska1.005.1571.633.437
5.Australija758.3541.317.893
6.Meksiko677.712
7.Tajland677.5561.030.850
8.Turska669.4421.349.711
9.Njemačka552.767757.345
10.Ujedinjeno kraljevstvo526.998811.834
Top 10hilj. 12.416.867 USD
Ostalehilj. 11.389.695 USD
UKUPNOhilj. 23.806.562   USD

 Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Umjetna gnojiva u periodu 2017. – 2021.godina.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene nafte (2709)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza nafte u 2020. godini iznosila je 607.279.930    hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici nafte su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta nafte u periodu 2020./2021.
RBIzvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Ujedinjeni Arapski Emirati105.123.365
2.Ruska Federacija72.564.294110.119.384
3.Irak50.907.809
4.Sjedinjene Američke Države49.507.57569.356.113
5.Kanada47.605.67281.962.818
6.Kuvajt28.629.492
7.Nigerija25.161.351
8.Kazahstan23.703.746
9.Norveška22.671.60540.908.195
10.Angola20.227.206
Top 10446.102.115 hilj. USD
Ostale161.177.815 hilj. USD
UKUPNO607.279.930 hilj. USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Nafta u periodu 2017. – 2021.godina.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza nafte u 2020. godini iznosila je  708.967.546  hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici nafte su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta nafte u periodu 2020./2021.
RBUvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Kina176.321.269
2.Sjedinjene Američke Države81.821.051138.383.896
3.Indija64.579.748
4.Koreja, Republika44.461.67667.019.705
5.Japan43.509.68562.807.265
6.Njemačka27.401.95939.951.893
7.Holandija21.979.696
8.Ujedinjeni Arapski Emirati21.440.696
9.Španija18.214.88929.492.606
10.Tajland17.643.21725.345.378
Top 10hilj. 517.373.886 USD
Ostalehilj. 191.593.660 USD
UKUPNOhilj. 708.967.546   USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Nafta u periodu 2017. – 2021.godina“.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za  Naftni plin I hidrokarbonati (2711)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza  za Naftni plin I hidrokarbonati u 2020. godini iznosila je 229.153.744 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici za Naftni plin I hidrokarbonati su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta za Naftni plin I hidrokarbonati u periodu 2020./2021.
RBIzvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Katar34.883.977
2.Sjedinjene Američke Države33.138.18067.615.740
3.Australija27.338.82637.661.517
4.Ujedinjeni Arapski Emirati20.488.753
5.Norveška13.715.48257.519.925
6.Njemačka9.626.77414.136.508
7.Ruska Federacija7.841.7878.814.840
8.Alžir7.755.548
9.Malezija7.394.5039.925.324
10.Kanada7.052.13715.055.311
Top 10hilj. 169.235.967 USD
Ostalehilj. 59.917.777 USD
UKUPNOhilj. 229.153.744 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Naftni plin I hidrokarbonati u periodu 2017. – 2021.godina“.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza Naftnog plina I hidrokarbonata u 2020. godini iznosila je  252.676.897 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici Naftnog plina I hidrokarbonata su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta za  Naftni plin I hidrokarbonate u periodu 2020./2021.
RBUvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Kina42.078.492
2.Japan34.177.13945.424.293
3.Njemačka23.626.93447.258.474
4.Koreja, Republika18.927.87430.844.994
5.Indija15.247.155
6.Italija11.163.138
7.Francuska8.186.04919.614.626
8.Sjedinjene Američke Države7.490.72614.295.833
9.Meksiko6.672.448
10.Tajpej, kineski6.080.890
Top 10hilj. 173.650.845 USD
Ostalehilj. 79.026.052 USD
UKUPNOhilj. 252.676.897 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Naftni plin I hidrokarbonati u periodu 2017. – 2021.godina“.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za Plin prirodni (2711 11)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza  za Plin prirodni u 2020. godini iznosila je 77.923.928 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici za Plin prirodni su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta za Plin prirodni u periodu 2020./2021.
RBIzvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Australija26.312.44236.643.533
2.Sjedinjene Američke Države13.045.78826.937.758
3.Malezija6.865.0688.816.467
4.Ruska Federacija6.745.8287.320.221
5.Nigerija3.748.842
6.Oman3.677.245
7.Indonezija3.609.514
8.Papua Nova Gvineja3.310.233
9.Trinidad i Tobago2.341.485
10.Brunej Darussalam2.161.184
Top 10hilj. 71.817.629 USD
Ostalehilj. 6.106.299 USD
UKUPNOhilj. 77.923.928 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Plin prirodni u periodu 2017. – 2021.godina“.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza Plina prirodnog  u 2020. godini iznosila je  107.039.979 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici Plina prirodnog su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta za  Plin prirodni u periodu 2020./2021.
RBUvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Japan30.139.91538.772.398
2.kina23.393.442
3.Koreja, Republika15.718.26025.456.410
4.Indija7.908.672
5.Tajpej, kineski5.510.295
6.Španija3.477.5848.175.759
7.Francuska2.748.7645.851.612
8.ujedinjeno kraljevstvo2.257.7925.479.587
9.Italija2.124.612
10.Pakistan2.079.178
Top 10hilj. 95.358.514 USD
Ostalehilj. 11.681.465 USD
UKUPNOhilj. 107.039.979 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Plin prirodni u periodu 2017. – 2021.godina.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za Željezo sirovo (7201)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza  za Željezo sirovo u 2020. godini iznosila je 4.468.169 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici za Željezo sirovo su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta za Željezo sirovo u periodu 2020./2021.
RBIzvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Ruska Federacija1.306.8401.992.800
2.Brazil1.130.6661.641.645
3.Ukrajina922.193
4.Japan169.52722.693
5.Indonezija161.277
6.Indija134.685
7.Južna Afrika126.959206.162
8.Njemačka100.703120.515
9.Francuska68.499103.458
10.Holandija61.365
Top 10hilj. 4.182.714 USD
Ostalehilj. 285.455 USD
UKUPNOhilj. 4.468.169 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Željezo sirovo u periodu 2017. – 2021.godina“.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza Željeza sirovog u 2020. godini iznosila je  5.458.177 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici Željeza sirovog su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta za  Željezo sirovo u periodu 2020./2021.
RBUvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Kina2.032.570
2.Sjedinjene Američke Države1.566.1643.418.108
3.Turska369.590676.064
4.Italija354.330
5.Saudijska Arabija143.732
6.Njemačka89.370172.263
7.Holandija83.951
8.Poljska73.321
9.Ujedinjeni Arapski Emirati71.451
10.Tajland64.92262.996
Top 10hilj. 4.849.401 USD
Ostalehilj. 608.776 USD
UKUPNOhilj. 5.458.177 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Željezo sirovo u periodu 2017. – 2021.godina“.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno (4403)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza  za neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno u 2020. godini iznosila je 13.546.946 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici za neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta za neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno u periodu 2020./2021.
RBIzvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Novi Zeland1.998.4982.825.586
2.Sjedinjene Američke Države1.626.4892.148.401
3.Ruska Federacija1.018.3791.021.665
4.Njemačka989.7231.137.729
5.Češka Republika894.7841.209.576
6.Urugvaj776.326
7.Belgija661.445
8.Papua Nova Gvineja566.077
9.Australija513.396184.333
10.Kanada349.252520.823
Top 10hilj. 9.394.369 USD
Ostalehilj. 4.152.577 USD
UKUPNOhilj. 13.546.946 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno u periodu 2017. – 2021.godina.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno u 2020. godini iznosila je  15.200.436 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađenosu:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta za  neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađenou periodu 2020./2021.
RBUvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Kina8.405.186
2.Austrija720.248
3.Indija649.040
4.Japan569.779776.772
5.Švedska453.379
6.Vijetnam396.546
7.Njemačka381.609500.834
8.Koreja, Republika368.907528.188
9.Finska324.521
10.Belgija272.616
Top 10hilj. 12.541.831 USD
Ostalehilj. 2.658.605 USD
UKUPNOhilj. 15.200.436 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno u periodu 2017. – 2021.godina.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene  za drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem (4407)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza za drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem u 2020. godini iznosila je 37.174.643 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici za drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta —  u periodu 2020./2021.
RBIzvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Kanada7.744.38913.462.681
2.Ruska Federacija4.211.5266.048.523
3.Švedska3.369.518
4.Njemačka2.572.6684.350.507
5.Sjedinjene Američke Države2.561.4843.434.020
6.Finska1.779.024
7.Austrija1.429.265
8.Tajland927.3911.055.546
9.Latvija780.4341.459.323
10.Čile731.461927.958
Top 10hilj. 26.107.160 USD
Ostalehilj. 11.067.483 USD
UKUPNOhilj. 37.174.643 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjemobrađeno u periodu 2017. – 2021.godina.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza za drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem u 2020. godini iznosila je  38.311.609  hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici za drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta u periodu 2020./2021.
RBUvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Sjedinjene Američke Države8.445.54414.262.993
2.kina7.645.333
3.Ujedinjeno kraljevstvo2.036.8973.725.860
4.Japan1.728.4842.559.138
5.Njemačka1.401.8332.234.192
6.Italija1.160.317
7.Holandija1.100.041
8.Francuska913.6531.493.883
9.Vijetnam796.770
10.Belgija786.697
Top 10hilj. 26.015.569 USD
Ostalehilj. 12.296.040 USD
UKUPNOhilj. 38.311.609 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjemobrađeno u periodu 2017. – 2021.godina.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za Listove furnira i listove za šperploče  (4408)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza  za Listove furnira i listove za šperploče u 2020. godini iznosila je 3.208.463   hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici za Listove furnira i listove za šperploče su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta za Listove furnira i listove za šperploče  u periodu 2020./2021.
RBIzvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Kina537.377
2.Sjedinjene Američke Države279.028360.099
3.Kanada264.096413.775
4.Ukrajina205.799
5.Gabon182.152
6.Njemačka145.982169.407
7.Ruska Federacija143.048185.534
8.Italija119.329
9.Rumunija92.004
10.Vijetnam88.792
Top 10hilj. 2.057.607 USD
Ostalehilj. 1.150.856 USD
UKUPNOhilj. 3.208.463 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Listovi furnira i listovo za šperploče  u periodu 2017. – 2021.godina“.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza Listova furnira i listova za šperploče  u 2020. godini iznosila je  3.561.596 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici Listova furnira i listova za šperploče su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta za  Listove furnira i listove za šperploče  u periodu 2020./2021.
RBUvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Sjedinjene Američke Države336.595492.270
2.Kina249.423
3.Vijetnam205.775
4.Njemačka175.462197.715
5.Indija169.370
6.Nigerija169.223
7.Italija151.923
8.Španija126.720171.213
9.Francuska121.829145.348
10.Kanada117.784153.371
Top 10hilj. 1.824.104 USD
Ostalehilj. 1.737.492 USD
UKUPNOhilj. 3.561.596 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Listovi furnira i listovo za šperploče  u periodu 2017. – 2021.godina“.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za Ploče iverice, ploče sa usmjerenim vlaknima (OSB) (4410)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza  za Ploče iverice, ploče sa usmjerenim vlaknima (OSB) u 2020. godini iznosila je 8.636.008 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici za Ploče iverice, ploče sa usmjerenim vlaknima (OSB) su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta za Ploče iverice, ploče sa usmjerenim vlaknima (OSB) u periodu 2020./2021.
RBIzvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Kanada1.996.0754.119.053
2.Austrija695.545
3.Njemačka624.763917.332
4.Rumunija409.945
5.Francuska335.672451.107
6.Ruska Federacija332.127676.309
7.Češka Republika330.848481.766
8.Tajland328.636496.228
9.Italija296.776
10.Belgija275.486
Top 10hilj. 5.625.873 USD
Ostalehilj. 3.010.135 USD
UKUPNOhilj.  8.636.008 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Ploče iverice, ploče sa usmjerenim vlaknima (OSB)  u periodu 2017. – 2021.godina“.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza Ploče iverice, ploče sa usmjerenim vlaknima (OSB) u 2020. godini iznosila je  8.752.239 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici Ploče iverice, ploče sa usmjerenim vlaknima (OSB) su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta za  Ploče iverice, ploče sa usmjerenim vlaknima (OSB)  u periodu 2020./2021.
RBUvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Sjedinjene Američke Države2.062.9724.447.586
2.Njemačka769.6311.051.818
3.Poljska381.070
4.Holandija262.367
5.Francuska260.117424.660
6.kina259.359
7.Italija256.955
8.ujedinjeno kraljevstvo256.109447.919
9.Švedska181.221
10.Koreja, Republika166.849272.654
Top 10hilj. 4.856.650 USD
Ostalehilj. 3.895.589 USD
UKUPNOhilj. 8.752.239 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Ploče iverice, ploče sa usmjerenim vlaknima (OSB) u periodu 2017. – 2021.godina“.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za Ploče vlaknatice od drva ili ostalih ligninskih materijala (4411)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza  za Ploče vlaknatice od drva ili ostalih ligninskih materijala u 2020. godini iznosila je 9.724.636 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici za Ploče vlaknatice od drva ili ostalih ligninskih materijala su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta za Ploče vlaknatice od drva ili ostalih ligninskih materijala u periodu 2020./2021.
RBIzvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Njemačka1.867.3652.195.101
2.Kina829.301
3.Poljska674.279
4.Tajland613.055845.004
5.Belgija588.065
6.Turska488.998738.214
7.Austrija343.187
8.Kanada337.052440.405
9.Ruska Federacija319.068480.103
10.Čile311.279395.813
Top 10hilj. 6.371.649 USD
Ostalehilj. 3.352.987 USD
UKUPNOhilj. 9.724.636 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Ploče vlaknatice od drva ili ostalih ligninskih materijala u periodu 2017. – 2021.godina.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza Ploče vlaknatice od drva ili ostalih ligninskih materijala u 2020. godini iznosila je  9.704.539 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici Ploče vlaknatice od drva ili ostalih ligninskih materijala su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta za  Ploče vlaknatice od drva ili ostalih ligninskih materijala  u periodu 2020./2021.
RBUvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Sjedinjene Američke Države1.227.2341.538.128
2.Njemačka528.362648.199
3.Francuska418.998531.149
4.ujedinjeno kraljevstvo414.844568.809
5.Kanada348.370442.897
6.Holandija341.480
7.Italija288.782
8.Poljska275.148
9.Belgija266.010
10.Saudijska Arabija238.209
Top 10hilj. 4.347.437 USD
Ostalehilj. 5.357.102 USD
UKUPNOhilj. 9.704.539 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Ploče vlaknatice od drva ili ostalih ligninskih materijala u periodu 2017. – 2021.godina.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti proizvodi (4412)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza  za Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti proizvodi u 2020. godini iznosila je 14.440.084 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici za Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti proizvodi su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta za Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti proizvodi u periodu 2020./2021.
RBIzvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Kina4.224.951
2.Indonezija1.744.322
3.Ruska Federacija1.154.1081.932.788
4.Vijetnam714.469
5.Malezija676.281790.346
6.Brazil645.6481.210.558
7.Finska497.683
8.Kanada368.998520.813
9.Čile354.601430.611
10.Njemačka289.003381.490
Top 10hilj. 10.670.064 USD
Ostalehilj. 3.770.020 USD
UKUPNOhilj. 14.440.084 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti proizvodi u periodu 2017. – 2021.godina“.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti proizvodi u 2020. godini iznosila je  13.724.564 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti proizvodi su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta za  Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti proizvodi u periodu 2020./2021.
RBUvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Sjedinjene Američke Države2.936.4604.532.823
2.Japan1.184.0111.574.596
3.Njemačka816.0951.106.011
4.Koreja, Republika716.860837.115
5.ujedinjeno kraljevstvo557.280805.979
6.Holandija416.688
7.Kanada368.537624.499
8.Francuska366.972502.658
9.Australija314.644445.275
10.Meksiko289.106
Top 10hilj. 7.966.653 USD
Ostalehilj. 5.757.911 USD
UKUPNOhilj. 13.724.564 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti proizvodi u periodu 2017. – 2021.godina“.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za Zgusnuto (sabijeno) drvo u obliku blokova, ploča (4413)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza  za Zgusnuto (sabijeno) drvo u obliku blokova, ploča u 2020. godini iznosila je 297.003 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici za Zgusnuto (sabijeno) drvo u obliku blokova, ploča su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta za Zgusnuto (sabijeno) drvo u obliku blokova, ploča u periodu 2020./2021.
RBIzvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Njemačka32.22038.807
2.Hrvatska31.201
3.Holandija25.811
4.Latvija20.19432.807
5.Poljska20.025
6.Italija19.683
7.Brazil15.81721.431
8.Bosna i Hercegovina13.781
9.Španija12.93918.749
10.Kina12.828
Top 10hilj. 204.499 USD
Ostalehilj. 92.504 USD
UKUPNOhilj. 297.003 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Zgusnuto (sabijeno) drvo u obliku blokova, ploča u periodu 2017. – 2021.godina“.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza Zgusnutog (sabijeno) drva u obliku blokova, ploča u 2020. godini iznosila je  323.493 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici Zgusnutog (sabijeno) drva u obliku blokova, ploča su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta za Zgusnuto (sabijeno) drva u obliku blokova, ploča u periodu 2020./2021.
RBUvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Francuska32.23943.074
2.Njemačka22.94934.915
3.Sjedinjene Američke Države22.54322.804
4.Holandija20.974
5.Švicarska15.50118.118
6.ujedinjeno kraljevstvo14.96017.670
7.Malezija14.01930.618
8.Danska10.683
9.Austrija9.686
10.Italija8.522
Top 10hilj. 172.076 USD
Ostalehilj. 151.417 USD
UKUPNOhilj. 323.493 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Zgusnuto (sabijeno) drva u obliku blokova, ploča u periodu 2017. – 2021.godina“.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za Čelik (proizvodi od čelika i željeza)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza  za Čelik (proizvodi od čelika i željeza) u 2020. godini iznosila je 284.963.631   hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici za Čelik (proizvodi od čelika i željeza) su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta za Čelik (proizvodi od čelika i željeza) u periodu 2020./2021.
RBIzvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Kina71.062.581
2.Njemačka28.168.09633.864.544
3.Italija16.492.695
4.Sjedinjene Američke Države16.026.52719.246.740
5.Japan8.903.0639.530.291
6.Poljska8.331.429
7.Koreja, Republika7.927.5429.797.191
8.Holandija7.924.480
9.Španija7.202.6479.363.825
10.Tajpej, kineski7.113.998
Top 10hilj. 179.153.058 USD
Ostalehilj. 105.810.573 USD
UKUPNOhilj. 284.963.631  USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Čelik (proizvodi od čelika i željeza) u periodu 2017. – 2021.godina“.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza Čelik (proizvodi od čelika i željeza)  u 2020. godini iznosila je  277.024.860 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici Čelika (proizvodi od čelika i željeza) su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta za Čelik (proizvodi od čelika i željeza) u periodu 2020./2021.
RBUvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Sjedinjene Američke Države35.987.33048.000.233
2.Njemačka22.004.49828.611.592
3.Francuska10.443.86614.327.904
4.kina9.482.074
5.Kanada8.820.90711.368.093
6.Ujedinjeno kraljevstvo8.763.37510.511.253
7.Meksiko8.220.731
8.Holandija7.469.100
9.Japan6.715.3947.668.146
10.Koreja, Republika6.136.8857.189.517
Top 10hilj. 124.044.160 USD
Ostalehilj. 125.980.700 USD
UKUPNOhilj. 277.024.860 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Čelik (proizvodi od čelika i željeza) u periodu 2017. – 2021.godina“.

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za Aluminij (76)

Ukupna svjetska vrijednost izvoza  za Aluminij u 2020. godini iznosila je 165.256.369 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski izvoznici za Aluminij su:
Prikaz svjetskih izvoznih tržišta za Aluminij u periodu 2020./2021.
RBIzvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Kina24.597.895
2.Njemačka14.739.71318.830.220
3.Sjedinjene Američke Države9.380.97812.022.206
4.Kanada8.342.91812.189.503
5.Italija6.186.283
6.Ruska Federacija5.463.6618.750.923
7.Indija5.285.080
8.Francuska4.517.9246.189.253
9.Ujedinjeni Arapski Emirati4.446.737
10.Holandija4.276.464
Top 10hilj. 87.237.653 USD
Ostalehilj. 78.018.716 USD
UKUPNOhilj. 165.256.369 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog izvoza proizvoda pod nazivom Aluminij u periodu 2017. – 2021.godina“.

Sa druge strane, ukupna svjetska vrijednost uvoza Aluminija u 2020. godini iznosila je  163.437.694 hilj. USD.

 • Vodeći svjetski uvoznici Aluminija su:
Prikaz svjetskih uvoznih tržišta za  Aluminij u periodu 2020./2021.
RBUvozno tržište (top 10)2020. godina (hilj. USD)2021. godina (hilj. USD)
1.Sjedinjene Američke Države19.044.66628.704.886
2.Njemačka14.951.22321.255.912
3.Kina8.142.103
4.Japan6.550.4669.592.440
5.Francuska5.905.1798.258.459
6.Meksiko5.863.134
7.Koreja, Republika5.755.4958.458.660
8.Italija5.334.503
9.Holandija5.014.126
10.Malezija4.825.5193.949.972
Top 10hilj. 81.386.414 USD
Ostalehilj. 82.051.280 USD
UKUPNOhilj. 163.437.694 USD

Pored navedenog, dostupan je i pregled potpune svjetske vanjskotrgovinske razmjene u sljedećem dokumentu: Pregled svjetskog uvoza proizvoda pod nazivom Aluminij u periodu 2017. – 2021.godina“.