Obavještenje: Objava prijedloga redova vožnje sa ispravkom

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava prijevoznike u Bosni i Hercegovini da su na web stranici Komore, na linku http://komorabih.ba/prijedlozi-redova-voznje/ objavljeni prijedlozi redova vožnje sa ispravkom i to:

 Austrija-mart 2016., početno objavljeni na web stranici Komore dana 02.03.2016. godine;
 Albanija-mart 2016., početno objavljen na web stranici Komore dana 02.03.2016. godine;
 Njemačka-mart 2016., početno objavljen na web stranici Komore dana 02.03.2016. godine;

Za gore navedene prijedloge redova vožnje Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je utvrdila da ne ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom, te podnosiocu zahtjeva poslala Obavijest o otklanjanju nedostataka na redu vožnje. Redu vožnje sa ispravkom dodijeljena je ista početna oznaka uz dodatak ,,-lSP,,.

U skladu sa odredbama čl. 4. i 6. Pravilnika o usklađivanju i registraciji međunarodnih i međuentitetskih autobuskih redova vožnje („Službeni glasnik BiH br. 77/14 i 7/15), na prijedlog reda vožnje sa ispravkom prijevoznici mogu uložiti pisani prigovor Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, u pogledu usklađenosti njegovih minimalnih vremena s registriranim redovima vožnje, u propisanom roku od 15 dana od dana objave prijedloga reda vožnje (03.05.2017. godine) na službenoj web stranici Vanjskotrgovinske komore BiH.

Za podnošenje prigovora prijevoznici mogu koristiti Obrazac prigovora prijevoznika OB-QMS-851-52 

Uz pisani prigovor na prijedlog međunarodnog reda vožnje sa ispravkom prijevoznik je obavezan dostaviti ovjerenu kopiju važeće dozvole Ministarstva sa ovjerenom kopijom pripadajućeg registrovanog međunarodnog reda vožnje ili kopiju važećeg Rješenja o proglašenju reda vožnje usklađenim iz člana 10. stav (1) Pravilnika i dokaz o uplati naknade u postupku prigovaranja.

Prijevoznik koji je uložio prigovor na početni prijedlog reda vožnje (npr. početna oznaka A-857/16 – sadašnja oznaka A-857/16-ISP), ukoliko ostaje pri prigovoru, dužan je Komori dostaviti obnovljeni prigovor, pri čemu nije dužan uplatiti naknadu za rješavanje prigovora u ponovljenom postupku, po istom predmetu.

Prigovore sa pripadajućom dokumentacijom prijevoznici dostavljaju putem pošte ili ličnom dostavom, na sljedeću adresu:
Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo

U skladu sa odredbama Odluke o naknadi u postupku usklađivanja autobuskih redova vožnje (Broj: 01-2-1611-5/14, od 21.10.2014. godine), prilikom podnošenja prigovora na predloženi red vožnje, podnosilac prigovora je obavezan uplatiti naknadu u iznosu od 100 KM za podneseni prigovor po svakom redu vožnje na koji se prigovara.

Svrha uplateNaknada za rješavanje prigovora na red vožnje
PrimateljVanjskotrgovinska komora BiH
Račun primatelja1010000051176074 – Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo
Iznos=100,00 KM
Vrsta uplate˝0˝
Broj poreznog obveznikaIdentifikacioni broj pravnog lica (ID)
Vrsta prihoda
Porezni period
OpćinaNije obavezno upisati
Proračunska organizacija