Objava prijedloga međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje za usklađivanje

Obavještavamo prijevoznike u Bosni i Hercegovini da su, na web stranici Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine http://komorabih.ba/prijedlozi-redova-voznje/, objavljeni prijedlozi međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje za usklađivanje, koji ispunjavaju početne uvjete za učešće u postupku usklađivanja (da su zahtjev i prijedlog reda vožnje dostavljeni u zatvorenoj koverti, da su zahtjev i prijedlog reda vožnje dostavljeni na propisanom obrascu iz Priloga 1. Pravilnika i da je dostavljen dokaz o izvršenoj uplati propisane naknade troškova postupka).
U skladu sa odredbama čl. 4. i 5. stav 3. Pravilnika o usklađivanju i registraciji međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje („Službeni glasnik BiH br. 77/14 i 7/15), prijevoznici mogu, u propisanom roku od 15 dana od dana objave prijedloga redova vožnje (03.07.2015.godine) na web stranici Vanjskotrgovinske komore BiH, uložiti pisani prigovor Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, u pogledu usklađenosti njegovih minimalnih vremena s registriranim međunarodnim redovima vožnje za koje podnosilac prigovora posjeduje važeću dozvolu Ministarstva ili posjeduju važeću Odluku o usklađenosti reda vožnje iz člana 10. stav 1) ovog Pravilnika, odnosno u pogledu usklađenosti njegovih minimalnih vremena s registriranim međuentitetskim redovima vožnje za koje podnosilac prigovora posjeduje važeće rješenje Ministarstva.
Za podnošenje prigovora prijevoznici mogu koristiti Obrazac prigovora prijevoznika OB-750-99 
Uz pisani prigovor na prijedlog međunarodnog reda vožnje prijevoznik je obavezan dostaviti ovjerenu kopiju važeće dozvole Ministarstva sa ovjerenom kopijom registrovanog međunarodnog reda vožnje ili kopiju važećeg Rješenja o proglašenju reda vožnje usklađenim i dokaz o uplati naknade u postupku prigovaranja.
Uz pisani prigovor na prijedlog međuentitetskog reda vožnje prijevoznik je obavezan dostaviti ovjerenu kopiju važećeg rješenja Ministarstva sa ovjerenom kopijom registrovanog međuentitetskog reda vožnje i dokaz o uplati naknade u postupku prigovaranja.
Prigovore sa pripadajućom dokumentacijom prijevoznici dostavljaju, putem pošte ili ličnom dostavom, na sljedeću adresu:
Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo
U skladu sa odredbama Odluke o naknadi u postupku usklađivanja autobuskih redova vožnje (Broj: 01-2-1611-5/14, od 21.10.2014. godine), prilikom podnošenja prigovora na predloženi red vožnje, podnosilac prigovora je obavezan uplatiti naknadu u iznosu od 100 KM za podneseni prigovor po svakom redu vožnje na koji se prigovara.

Svrha uplateNaknada za rješavanje prigovora na red vožnje
PrimateljVanjskotrgovinska komora BiH
Račun primatelja1820000967148575 -Bor banka d.d. Sarajevo
Iznos=100,00 KM
Vrsta uplate˝0˝
Broj poreznog obveznikaIdentifikacioni broj pravnog lica (ID)
Vrsta prihoda
Porezni period
OpćinaNije obavezno upisati
Proračunska organizacija
Poziv na broj