Poziv na Međunarodni sajam vina i alkoholnih pića PROWEIN 2023, Dusseldorf – Njemačka

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira kolektivni nastup bh. firmi na Međunarodnom sajmu vina i alkoholnih pića PROWEIN 2023, Dusseldorf – Njemačka, koji će se održati u periodu od 19.-21.03.2023. godine.

Detaljne informacije o projektu, kriterijima i troškovima učešća za bh. firme, možete naći u priloženim dokumentima:

1. Poziv za bh. firme
2. Prijavni obrazac
3. Sporazum o uvjetima učešća na štandu BiH

Ukoliko je Vaša kompanija zainteresirana da učestvuje u izlaganju na PROWEIN 2023, molimo Vas da popunite priloženi Prijavni formular, kao i Ugovor o reguliranju obaveza. Također, obavezno je da Vaša kompanija ima izmirene sve dosadašnje obaveze prema VTK/STK BiH, te da uredno plaća svoju članarinu.

Molimo da u dostavljenom Ugovoru unesete tražene informacije o svojoj kompaniji, potpišete i ovjerite Ugovor u 4 primjerka, te da isti uz Prijavni formular dostavite na sljedeću adresu:

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Branislava Đurđeva 10; 71 000 Sarajevo; Bosna i Hercegovina.

Rok za dostavu navedenih dokumenata je ponedjeljak, 05.08.2022.godine.

Pored dostave tražene dokumentacije na adresu Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, a radi brže obrade podataka, molimo Vas da iste skenirate i proslijedite i na e-mail: nejira.mocevic@komorabih.ba.