Poziv na seminar “Intelektualno vlasništvo za privredne subjekte”

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine i Konrad Adenauer Stiftung Vas pozivaju na seminar “Intelektualno vlasništvo za privredne subjekte”, koji će biti održan 08.08.2022. godine, u prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo.

Intelektualno vlasništvo je „neopipljiva“ imovina, ali vrlo često najvrjednija imovina kompanije koju je potrebno kontinuirano unaprjeđivati, ali i zakonski zaštititi od potencijalnih zloupotreba. Imajući u vidu značaj intelektualnog vlasništva u današnjem poslovnom okruženju kao i potrebu podizanja svijesti o potrebi zaštite istog, na seminaru će se prezentirati tematske cjeline koje se odnose na patente, žigove, industrijski dizajn i geografske oznake.

Edukacija je namijenjena privrednim subjektima, organizacijama za podršku biznisu kao i onima koji su profesionalno zainteresirani za ovu problematiku. Više informacija o edukaciji možete naći u pozivu.

Učešće na edukaciji je besplatno.

Prijavu na seminar možete izvršiti ispunjavanjem online prijavnog obrasca najkasnije 05.08.2022. godine do 10:00 sati.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201 i 033/566-200.