Primjena elektronskog provoznog postupka uz upotrebu NCTS sistema

Dana 01.08.2022.godine započela je primjena Zakona o carinskoj politici u BiH („Službeni glasnik BiH, broj 58/15), Odluka o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u BiH („Službeni glasnik BiH, broj 13/19, 54/19, 21/20), te Zakon o carinskim prekršajima u BiH („Službeni glasnik BiH, broj 28/22).

Jedna od najznačajnijih novosti propisanih Zakonom i Odlukom je primjena elektronskog provoznog (tranzitnog) postupka, uz upotrebu NCTS sistema.

S tim u vezi, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u suradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH, organizira edukaciju, drugu u nizu, na temu „Početak primjene NCTS u Bosni i Hercegovini“, koja će se održati u prostorijama Komore u Sarajevu, dana 09.08.2022. godine, od 12:00 do 14:00 sati. Više informacija, kao što su program, teme i predavači možete dobiti na sljedećem linku.

Pored navedenih informacija, sve propise u smislu poslovne dokumentacije možete preuzeti sa stranice Uprave za indirektno oporezivanje BiH sa linka.