Sjeverna Makedonija

Službeni naziv zemlje: Republika Sjeverna Makedonija
Položaj: jugoistočna Europa
Glavni grad: Skoplje
Službeni jezik: makedonski, albanski
Političko uređenje: parlamentarna republika
Površina ukupno: 25.713 km2 
Stanovništvo: 2.082.958 (podatak iz 2018.) 
Valuta: makedonski denar (MKD)

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990 - 2018)

POKAZATELJ1990.2000.2010.2015.2016.2017.2018.
Stanovništvo, ukupno1.996.228,002.034.819,002.070.741,002.079.328,002.080.745,002.081.996,002.082.958,00
BND, PPP (mlrd.USD)10,9112,2423,0227,8529,6030,5932,64
BND po glavi stan. PPP (USD)5.460,006.010,0011.120,0013.400,0014.220,0014.690,0015.670,00
BDP (mlrd.USD)4,703,779,4110,0610,6711,2812,67
BDP po glavi stan. (USD)2.354,261.854,154.542,904.840,275.129,165.417,646.083,72
Rast realnog BDP (%)..4,553,363,862,850,242,66
Bilans tekućeg računa (mlrd.USD)..-0,10-0,20-0,19-0,31-0,10-0,03
Bilans tekućeg računa (% BDP)..-2,73-2,11-1,91-2,90-0,86-0,20
Izvoz (% BDP)24,5732,9539,7948,7450,6655,4060,34
Uvoz (% BDP)34,1247,2158,0964,9665,5269,1772,90
Inflacija

( % promjene)

..6,611,51-0,30-0,241,351,46
SDI (mil.USD)..217,51301,44296,60549,37380,74648,73
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani)....1615151515

Najznačajnije industrijske grane 2018.

Sektor usluga
Industrija uključujući i građevinarstvo
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Sjeverne Makedonije, 2018.godine:

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Sjeverne Makedonije iznosi (7,24%);
 • Sekundarni (industrija uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Sjeverne Makedonije iznosi (23,56%);
 • Tercijalni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Sjeverne Makedonije iznosi (55,15%).

Glavne grane primarnog sektora: voćarstvo, povrtlarstvo, uzgoj duhana.
Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora:  kemijska industrija, tekstilna industrija, rudarstvo, metalna i elektro industriju, prehrambena industrija, drvna industrija.
Glavne grane tercijalnog (uslužnog) sektora: trgovina, transport, sl.

 

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Sjeverne Makedonije, u 2019.godini, iznosio je: 7,19 milijardi USD.
Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom izvozu Sjeverne Makedonije sa svijetom, su: kemijski proizvodi – razni (21%), el.mašine, oprema i dijelovi (15,13%), mašine, mehanički uređaji, bojleri i dijelovi (12,52%), željezo i čelik (7,68%), odjevni predmeti – nepleteni i nekukičani (5,26%), vozila – osim tračnih (4,96%), namještaj, madraci, nosači za madrace (4,37%), rude, kamen i sl. (3,05%), proizvodi od željeza i čelika (2,71%), te duhan i substituti duhana (2,24%). Ostali proizvodi sudjeluju sa (21,08%).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Sjeverne Makedonije, u 2019.godini, iznosio je: 9,47 milijardi USD.
Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom uvozu Sjeverne Makedonije iz svijeta, su: prirodni ili kultivisani biseri (14,03%), el.mašine, oprema i njihovi dijelovi (10,45%), mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (10,26%), mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (6,47%), željezo i čelik (5,37%), keramički proizvodi (5%), vozila – osim tračnih (4,65%), plastika i proizvodi od plastike (4,04%), kemijski proizvodi – razni (2,37%), te farmaceutski proizvodi (2,1%). Ostali proizvodi učestvuju sa (35,26%).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Sjeverna Makedonija  je članica mnogih multilateralnim organizacija, kao što su: UN, WHO, EBRD, CEI, SECI, Vijeće Europe, WTO, CEFTA, NATO,  OSCE i dr.

Sjeverna Makedonija, 2005.godine, dobila je status zemlje kandidata za članstvo u EU.

Telefonski kod zemlje: (+389)
Internet domena: (.mk) i (.мкд)

Glavni izvozni partneri top 10 / 2019 / %
 • Njemačka
 • Srbija
 • Bugarska
 • Belgija
 • Italija
 • Grčka
 • Mađarska
 • Rumunija
 • Kina
 • Velika Britanija
Glavni uvozni partneri top 10 / 2019 / %
 • Velika Britanija
 • Njemačka
 • Grčka
 • Srbija
 • Kina
 • Italija
 • Turska
 • Bugarska
 • SAD
 • Poljska

Pozicija Bosne i Hercegovine u izvozu u okviru gornje skupine zemalja: 13.mjesto.

Pozicija Bosne i Hercegovine u uvozu u okviru gornje skupine zemalja: 27.mjesto.

 Izvor: ITC Trade Map https://www.trademap.org/Index.aspx

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV U SJEVERNOJ MAKEDONIJI

Standardna stopa PDV- a u Sjevernoj Makedoniji iznosi  18%. Primjenjuje se na svu robu i usluge koje nisu predmet snižene stope PDV-a ili izuzeća od PDV-a.

Snižena stopa PDV-a iznosi 5%, a primjenjuje se na:

 1. proizvodi za prehranu stanovništva i publikacije;
 2. sjeme i sadni materijal za poljoprivrednu proizvodnju;
 3. gnojiva;
 4. sredstva za zaštitu bilja;
 5. plastične folije upotrebljive u poljoprivrednoj proizvodnji;
 6. poljoprivredni strojevi;
 7. strojevi za automatsku obradu podataka i njihove jedinice (računala);
 8. toplinski solarni sustavi i komponente;
 9. lijekovi;
 10. voda za piće iz javnih vodovodnih sustava opskrbe, gradske  otpadne vode i drenažne vode u poljoprivrenoj proizvodnji;

Više informacija o proizvodima i uslugama, koji podliježu sniženoj stopi PDV od 5% u Sjevernoj Makedoniji, možete pogledati na  ostali proizvodi po sniženoj stopi PDV- a.

Izvor: Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije

CARINE I CARINSKA DOKUMENTACIJA

Carinske procedure podrazumijevaju aktivnosti koje carinska administracija sprovodi na proizvodima koji su predmet carinske kontrole.

Procedure se sprovode kod obavljanja nekih od slijedećih poslova:  tranzit robe, izvoz robe, uvoz robe, pojednostavljene procedure, rad unutar tehnoloških industrijskih razvojnih zona i sl.  

Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi 6,69 % u 2018.godini;

Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN, iznosi  7,56 % u 2018.godini;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi 6,39% u 2018.godini. 

Akcize u Sjevernoj Makedoniji primjenjuju se na mineralna goriva i ulja, alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, te putnička vozila.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)
Carinska administracija Republike Sjeverne Makedonije

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Sjevernom Makedonijom

(KM)2015.2016.2017.2018.2019.
IZVOZ125.157.056,86144.352.248,74161.075.988,42134.991.262,63148.834.029,73
UVOZ148.459.633,35157.104.147,71158.534.456,23162.938.302,17145.443.329,05
OBIM273.616.690,21301.456.396,45319.610.444,65297.929.564,80294.277.358,78
SALDO-23.302.576,49-12.751.898,972.541.532,19-27.947.039,543.390.700,68
POKRIVENOST84,30%91,88%101,60%82,85%102,33%

Vodećih 10 proizvoda u izvozu  Bosne i Hercegovine u Sjevernu Makedoniju, u 2019.godini, su:

 1. mlijeko i pavlaka – nekoncentrirani (10,52%);
 2. ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi (1602 tarifni broj) (10,02%);
 3. toplovaljana žica od željeza ili nelegiranog čelika (7,71%);
 4. drvo obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem (7,07%);
 5. konstrukcije (2,71%);
 6. kruh, peciva, kolači, keksi, ostali pekarski proizvodi (2,59%);
 7. lijekovi (osim tarifnog broja 3002) (2,55%);
 8. izolovana žica (uključujući emajliranu i sl.) (2,53%);
 9. čokolada i sl.proizvodi (2,24%);
 10. kotlovi za centralno grijanje (2,18%);

ostali proizvodi (49,88%).

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Sjeverne Makedonije, u 2019.godini, su:

 1. ostale željezne ili čelične cijevi i šuplji profili (12,28%);
 2. lijekovi (osim tarifnog broja 3002) (10,21%);
 3. kremen (osim prirodnog pijeska), kvarc (6,33%);
 4. kruh, peciva, kolači, keksi (4,79%);
 5. kobasice i sl.proizvodi (4,62%);
 6. vino od svježeg grožđa, uključujući pojačana vina (3,6%);
 7. cijevi i pribor za njih (spojnice) (3,33%);
 8. ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi (3,23%);
 9. električni akumulatori (2,61%);
 10. ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano (2,08%);
 11. ostali proizvodi (46,92%).

 Izvor:  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BIH

SPORAZUMI

Bosna i Hercegovina, sa Republikom Sjevernom Makedonijom, potpisala je veliki broj bilateralnih sporazuma u okviru međunarodne suradnje. Informacija o sporazumima kao i njihovom statusu dostupna je na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Kada je riječ o trgovinskim odnosima Bosne i Hercegovine sa Republikom Sjevernom Makedonijom detaljnije informacije (sporazumi: bilateralni i multilateralni) dostupne su na stranici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Korisne adrese

 • Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
 • Ambasada Republike Sjeverne Makedonije u Bosni i Hercegovini
 • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
 • Agencija za promociju stranih ulaganja Bosne i Hercegovine
 • Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam treba više informacija, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast.

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.