Slovačka

Službeni naziv zemlje: Slovačka  Republika
Položaj:  srednja evropa
Glavni grad:  Bratislava
Službeni jezik: slovački
Političko uređenje: parlamentarna republika
Površina ukupno: 49.037 km2
Stanovništvo: 5.458.827 (podatak iz 2020.)
Valuta: Euro

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990 - 2020)

POKAZATELJ1990.2000.2010.2017.2018.2019.2020.
Stanovništvo, ukupno5.299.187,005.388.720,005.391.428,005.439.232,005.446.771,005.454.147,005.458.827,00
BND, PPP (mlrd.USD)..61,09133,09160,53169,24174,44170,78
BND, PPP /glavi stanovnika (USD)..11.340,0024.690,0029.510,0031.070,0031.980,0031.290,00
BDP (mlrd. USD)....90,4095,45105,53105,12104,57
BDP / glavi stanovnika (USD)....16.767,1417.547,5519.374,0819.273,2519.156,89
BDP rast (godišnji) %..1,175,872,993,652,51-4,75
Bilans tekućeg računa (mlrd. USD)..-0,69-4,21-1,85-2,29-2,84-0,29
Bilans tekućeg računa (% BDP)....-4,66-1,94-2,17-2,70-0,28
Izvoz (% BDP)23,8153,2177,2195,2196,3892,4185,71
Uvoz  (% BDP)33,3555,5877,5292,9994,4892,0184,90
Inflacija, (godišnja) %..12,040,961,312,512,661,94
SDI (mil.USD)..2.183,122.115,834.225,582.250,852.312,69..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani)....28,5026,5026,5021,50..

Izvor:  World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane 2020.

Sektor usluga
Industrijski sektor
Sektor poljoprivrede

Glavne grane primarnog sektora: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, šumarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: rudarstvo i energetika, metalna, mašinska i elektro industrija, auto – industrija, kemijska i naftna industrija, te drvna i papirna  industrija.

Glavne grane tercijarnog sektora: transport, telekomunikacije, turizam, financije, građevinarstvo.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 86,33 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom izvozu Slovačke Republike: vozila – osim tračnih (34,08 %); električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (18,01 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (12,29 %); željezo i čelik (3,26 %); plastika i proizvodi od plastike (2,83 %); guma i proizvodi od gume (2,48 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (2,42 %); proizvodi od željeza i čelika (2,41 %); namještaj, nosači madraca, madraci, .... (1,72 %); te aluminij i proizvodi od aluminija (1,41 %).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 85,45 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom uvozu Slovačke Republike: električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (21,33 %); vozila – osim tračnih (17,08 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (12,42 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (6,33 %); plastika i proizvodi od plastike (3,99 %); farmaceutski proizvodi (2,93 %); proizvodi od željeza i čelika (2,63 %); željezo i čelik (2,57 %); namještaj, nosači madraca i madraci... (2,2 %); te guma i proizvodi od gume (1,7 %).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Australia Group, BIS, BSEC (observer), CBSS (observer), CD, CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, ECB, EIB, EMU, EU, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), ICRM, IDA, IEA, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, NATO, NEA, NSG, OAS (observer), OECD, OIF (observer), OPCW, OSCE, PCA, Schengen Convention, SELEC (observer), UN, UNCTAD, UNESCO, UNFICYP, UNIDO, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC-

Internet domain: .sk
Telefonski kod: +421

Izvor: CIA World Factbook
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/317.html

Glavni izvozni partneri top 10 / 2020 / %
 • Njemačka
 • Češka Republika
 • Poljska
 • Francuska
 • Mađarska
 • Austrija
 • Velika Britanija
 • Italjja
 • SAD
 • Kina
Glavni uvozni partneri top 10 / 2020 / %
 • Njemačka
 • Češka Republika
 • Kina
 • Poljska
 • Vijetnam
 • Korea
 • Ruska Federacija
 • Mađarska
 • Francuska
 • Italija

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Poreska struktura

Standardna stopa PDV-a u Slovačkoj Republici iznosi 20 % i primjenjuje se na sve robe i usluge koji nisu predmet snižene stope PDV-a ili izuzeća od plaćanja PDV-a.

Snižena stopa PDV- a iznosi 10  %. ( Više informacija ).

Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi: (6,16 %) u 2019.godini;

Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN, iznosi: (12,26 %) u 2019.godini;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi: (4,1 %) u 2019.godini.

Akcize u EU primjenjuju se na: alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva i ulja, energiju (prirodni gas, ugalj, struja).

(Više informacija na:  Akcize u Slovačkoj Republici ).

Potrebna carinska dokumentacija je slijedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).

Tehnički zahtjevi tržišta odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.

Restrikcije uvoza u EU odnose se na: poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, te pojedine proizvode od aluminija.

Izvor:      www.europa.eu , Ministarstvo financija Slovačke Republike;

World Bank (World Development Indicators)

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Republikom Slovačkom

2016.2017.2018.2019.2020.
IZVOZ (KM)151.072.544,96155.471.551,87178.128.876,89144.269.838,55124.569.706,29
UVOZ (KM)185.227.547,50231.895.905,08241.101.787,15230.734.554,30207.809.103,99
OBIM (KM)336.300.092,46387.367.456,95419.230.664,04375.004.392,85332.378.810,28
SALDO (KM)-34.155.002,54-76.424.353,21-62.972.910,26-86.464.715,75-83.239.397,70
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM %81,5667,0473,8862,5359,94

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Slovačku Republiku, u 2020.godini

TarifaNaziv TarifeUdio proizvoda u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u Slovačku Republiku, 2020.
6406Dijelovi obuće …34,17%
4803Papir vrsta koje se koriste za izradu …10,62%
2818Umjetni korund, hemijski definiran ili ne…7,79%
4818Toaletni i sličan papir, celulozna vata i koprene od celuloznih vlakana, …7,28%
2836Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati) …7,04%
8708Dijelovi i pribor motornih vozila …5,14%
2804Vodonik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostali …4,57%
2106Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti …3,03%
2208Nedenaturirani etilni alkohol …2,31%
7326Ostali proizvodi od željeza ili čelika …2,16%
Ostali15,89%

Uvoz Bosne i Hercegovine po proizvodima iz Slovačke Republike

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Slovačke Republike, u 2020.godini

TarifaNaziv TarifeUdio proizvoda u ukupnom uvozu Bosne i Hercegovine iz Slovačke Republike, 2020.
8703Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom23,03%
7601Aluminij u sirovim oblicima:5,96%
8517Elektricni aparati za zicnu telefoniju i telegrafi5,05%
4107Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara,4,86%
4703Hemijska drvna celuloza, natronska ili sulfatna, o4,82%
6005Pleteni materijali po osnovi (uključujući i dobive3,47%
8704Motorna vozila za prijevoz robe:3,25%
8403Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz tar2,56%
7019Staklena vlakna (uključujući staklenu vunu) i proz2,47%
4802Nepremazani papir i karton, koji se koristi za pisanje, štampanje ili ostale grafičke namjene, …2,32%
Ostali42,21%

Izvor:       Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi

Bosna i Hercegovina je potpisala Sporazum o promociji i uzajamnoj zaštiti ulaganja sa Slovačkom Republikom.

(Više na:  Pregled sporazuma između Bosne i Hercegovine i Slovačke Republike ).

Bosna i Hercegovina je 16. juna 2008. godine sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BiH i EU. U skladu sa SSP-om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine. 2016. godine, potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, i Evropskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane.

(Vidi: Detaljan pregled odnosa između EU i Bosne i Hercegovine ).

Korisne adrese

 • Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ( LINK );
 • Ambasada Slovačke Republike u Bosni i Hercegovini ( INFO );
 • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine ( LINK );
 • World Bank ( LINK );
 • Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine ( LINK ).

Pitajte nas

Ukoliko Vam treba više informacija, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast.

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.