Poziv

Poštovani,

želimo Vas informisati da je Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine pokrenula aktivnosti za izdavanje prvog naučnog časopisa „InfokomScience”, zbornika naučnih i stručnih radova, prikaze i prijevode iz oblasti ekonomskih nauka i studentskih radova.

Cilj časopisa je da stručnoj javnosti i akademskoj zajednici omogućimo objavu stručnih radova od interesa za poslovnu zajednicu ali i širu javnost.

U skladu s navednim, pozivamo Vas da dostavite radove za prvi broj časopisa čije izdavanje je planirano za januar/februar 2023. godine.

Radovi podliježu anonimnoj recenziji i kategoriziraju se odlukom Redakcije i na prijedlog recenzenata u jednu od sljedećih kategorija:

  • originalni naučni članak – sadrži neobjavljene rezultate izvornih naučnihistraživanja
  • pregledni naučni članak – sadrži sažet i kritičan prikaz jedne oblasti, sadetaljnim pregledom literature, iz kojeg je vidljiv doprinos autora toj oblasti
  • stručni članak – sadrži korisne stručne priloge

Prednost prilikom objavljivanja će imati originalni naučni članci, nakon toga pregledni naučni članci i nakon toga stručni članci.

Vaše radove možete slati putem e- maila na adresu: [email protected] do 01. novembra 2022. godine.

Leave a Reply